SKLEP - INSPIRE PAULINA SAWA

Badanie MTQ Plus

Badania wskazują, że odporność psychiczna wpływa na produktywność i sprawia, że mogą być o 25% efektywniejsze w swojej pracy, życiu. Ludzie którzy posiadają cechy odporności psychicznej świetnie radzą sobie w sferze zawodowej, osiągając wysoki poziom efektywności.

Opis

Zalety badania MTQ Plus 

Odporność Psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją, niezależnie od okoliczności (P.Clough, D.Strycharczyk).

Model 4C w MTQ Plus jest narzędziem do badania Odporności Psychicznej i opiera się na czterech filarach:

  1. WYZWANIE (Challenge) – ten element opisuje, w jaki sposób postrzegasz wyzwania, czy jako szanse czy jako zagrożenie.
  2. PEWNOŚĆ SIEBIE (Confidence) -na ile wierzysz, że możesz sprostać wyzwaniom i ufasz swojej wewnętrznej sile.
  3. ZAANGAŻOWANIE (Commitment) – mierzy zorientowanie na cel i ukończenie zadania.
  4. KONTROLA / POCZUCIE WPŁYWU (Control) -masz wpływ i wkład w otaczające środowisko. Mają też poczucie wpływu na siebie i swoje emocje, lepiej nimi zarządzają.

Badania wskazują, że odporność psychiczna wpływa na produktywność i sprawia, że mogą być o 25% efektywniejsze w swojej pracy, życiu. Ludzie którzy posiadają cechy odporności psychicznej świetnie radzą sobie w sferze zawodowej, osiągając wysoki poziom efektywności.

Badanie zawiera raport online plus konsultacje online omawiające raport plus 1 sesja coachingowa